Skip to content

การเป็นเจ้าภาพนั้นง่ายเหมือนนับหนึ่ง สอง สาม

1.

ลงทะเบียนฟรี

ระบุรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อปลดล็อกพอร์ทัลประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้

2.

ตรวจสอบเครื่องมือการเป็นเจ้าภาพของคุณ
 

บทบาทของคุณมีความสำคัญ ดังนั้นเราจึงทำให้ระบบโลจิสติกส์เป็นเรื่องง่าย - ค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ในที่เดียว

3.

ตรวจสอบเครื่องมือการเป็นเจ้าภาพของคุณ

บทบาทของคุณมีความสำคัญ ดังนั้นเราจึงทำให้ระบบโลจิสติกส์เป็นเรื่องง่าย - ค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ในที่เดียว

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังที่พระองค์ได้ประทาน...

ในฐานะคริสเตียน ทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับความเผื่อแผ่มีรากฐานอยู่ที่นี่ สิ่งที่เราให้ได้เป็นเพียงภาพสะท้อนถึงความเผื่อแผ่อันล้นเหลือของพระเจ้าที่มีต่อเราเท่านั้น ถึงกระนั้น แม้จะรู้ความจริงนี้แล้ว เราก็พยายามดิ้นรนที่จะให้ในลักษณะที่สะท้อนความเข้าใจของเรา เราพบว่ามันยากที่จะพูดเกี่ยวกับเงินอย่างเปิดเผย ไม่ต้องพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างเผื่อแผ่ที่พระเยซูทรงเรียกเรา การเดินทางแห่งความเผื่อแผ่ (JOG) เป็นประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่เรียบง่ายซึ่งสร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาเกี่ยวกับความศรัทธา ชีวิต และเงิน คำอธิษฐานของเราคือขอให้คุณได้รับแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะค้นหาอิสรภาพใหม่ผ่านของขวัญแห่งความเผื่อแผ่จากพระเจ้า ในทางกลับกัน เราเชื่อว่าสิ่งนี้มีพลังที่จะนำมาซึ่งการเยียวยาข่าวประเสริฐ – การฟื้นฟู ความยุติธรรม และเสรีภาพ ผ่านความเผื่อแผ่และความเมตตาของพระเจ้า”